Aktiviteter

Gratis netværksdag d. 2. december 2020 kl. 12.00-16.00

Program

12.00-12.50 Teknologiforståelse på skemaet (fælles oplæg)
Oplæg om teknologiforståelse og fagligheden. Vi kigger på arbejdet med teknologiforståelse i skolen, og hvad det indebærer. Oplæg fra Undervisningsministeriet og fagpersoner.

13.00-15.00 Workshops (se de 17 workshops nedenfor)

15.15-16.00 Regionale netværk - teknologiforståelse hos jer
Her kigger vi nærmere på, hvilke muligheder der er for at igangsætte initiativer med teknologiforståelse, og hvordan I som skole kan deltage i forløb hos CFU'erne.

 

 


Workshop 1: Dansk mellemtrin: Skab interaktive historier med Twine

 

Fag:

Dansk 

Titel

Vælg din egen handling - Skab interaktive historier med Twine

Konsulenter/workshopholdere

Martin Bach Poulsen (UCSyd) og Thomas Ais Christensen (KP)

Målgruppe

Dansklærere på mellemtrinnet

Beskrivelse

Bliv inspireret til at arbejde med interaktive fortællinger, hvor læseren selv vælger sin vej gennem historien. Workshoppen vil præsentere jer for programmet Twine, hvor eleverne omsætter deres ideer til en digital historie. Vi vil, på workshoppen, komme ind omkring de danskfaglige områder og begreber, der kan arbejdes med undervejs i et forløb. 

Materialer til brug

Computer

 

Workshop 2: Dansk udskoling: Kildekritik: Fra fake news til robotjournalistik

 

Fag:

Dansk

Titel

Kildekritik: Fra fake news til robotjournalistik 

Konsulenter/workshopholdere

Jan Frydensbjerg (VIA) & Finn Bangsgaard (VIA)

Målgruppe

Dansklærere i udskolingen

Beskrivelse

Nutidens mediebillede og kommunikationsmuligheder nødvendiggør, at vi som modtagere bliver langt mere bevidste om afsenderne. Hvem er det fra, kan vi stole på indholdet og hvordan er det skabt? Workshoppen tager deltagerne med ind i maskinrummet og forholder sig til begreberne fake news, kildekritik og robotjournalistik. 

Materialer til brug

mitCFU.dk

 

Workshop 3: Samfundsfag: Teknologiforståelse i et demokratisk perspektiv

 

Fag:

Samfundsfag

Titel

Teknologiforståelse i et demokratisk perspektiv

Konsulenter/workshopholdere

Malene Erkmann (PH Absalon), Pernille Lomholt Christensen (PH Absalon), Rikke Egeberg (PH Absalon

Målgruppe

Samfundsfagslærere

Beskrivelse

I samfundsfag skal eleverne beskæftige sig med medier og politik samt digitale artefakter og teknologiers betydning for samfundets udvikling. På workshoppen kommer vi - med udgangspunkt i det amerikanske valg - omkring begreber som segmentering, manipulation og deltagelsesmuligheder, og gennem små øvelser, som kan anvendes med elever, får du konkrete eksempler på, hvordan nye digitale muligheder påvirker vores samfund på godt og ondt.

Materialer til brug

Computer

Workshop 4: Billedkunst med Scratch

 

Fag:

Billedkunst 

Titel

Billedkunst med Scratch 

Konsulenter/workshopholdere

Helle Damgaard Melin og Karin Dyrendom

Målgruppe

Billedkunstlærere 

Beskrivelse

I denne workshop arbejdes med blokprogrammeringsværktøjet Scratch, og hvordan det kan anvendess i konkrete forløb i billedkunst. Fokus er mellemtrinnet, men forløbet kan tilpasses både indskoling og billedkunst som valgfag. 

Inden deltagelse i webinaret anbefales det at du opretter en bruger på Scratch på https://scratch.mit.edu

Materialer til brug

Scratch

https://www.piskelapp.com/

https://padlet.com/dyr/praknet

 

Workshop 5: Håndværk og Design: Breatkout challenge

 

Fag:

Håndværk og Design

Titel

Breakout challenge


  • teknologiforståelse i håndværk og design

Konsulenter/workshopholdere

Mette Lynnerup og Mark Krogh Holler

Målgruppe

Lærere som underviser i håndværk og design

Beskrivelse

I denne workshop skal lærerne arbejde med den tekniske del af designopgaven “breakout challenge”. Workshoppen bygger på en praktisk designproces, hvor eleverne skal bygge en boks, som indeholder en kodegenerator. Boksen skal kunne hackes eller åbnes ved at løse en opgave, der aktiverer kodegeneratoren. På workshoppen arbejder vi forskellige måder at designe kodegeneratorer og stiller skarpt på, hvordan teknologiforståelse udfordrer og udvikler håndværk og design-faget. 

Materialer til brug

Micro:bit - kodes i makecode

Makey-makey i samspil med scratch (valgfrit)

Workshop 6: Naturfag: Modellering i naturfag

 

Fag:

Naturfag

Titel

Modellering i naturfag 

Konsulenter

Brian Ravnborg (UCN) og Ole Andersen (UCL)

Målgruppe

Naturfagslærere i mellemtrin og overbygning.

Til dig der ikke har brugt Scratch før eller er begynder, og gerne vil lære om mulighederne for at underbygge faglig forståelse med interaktive modeller.

Beskrivelse

Modeller er ikke bare modeller – Modeller kan både være beskrivende, forklarende eller forsimplinger af stof. Men modeller kan også være interaktive. På denne workshop skal vi arbejde med hvordan man kan lave interaktive modeller i Scratch sammen med eleverne. Udgangspunktet for workshoppen er et forløb i natur/teknologi omhandlende emnet teknologi og ressourcer. Der vil også være mulighed for at arbejde med udvikling af interaktive modeller og forløb til udskolingens tre naturfag, geografi, biologi og fysik/kemi. 

Materialer til brug

Computer med mulighed for at bruge Scratch

 

Workshop 7: Natur/teknologi og fysik/kemi: Problemløsning med Micro:bit

 

Fag:

Natur/teknologi og fysik/kemi

Titel

Problemløsning med Micro:bit

Konsulenter

Mikael Scheby (Absalon), Anette Nielsen (KP)

Målgruppe

 

Naturfagslærer på mellemtrin eller i overbygningen, som kender micro:bit, men ikke har anvendt den i undervisningen endnu.

 

Til dig der gerne vil eksperimentere med de indbyggede sensorer i Micro:bitten og arbejde med enkle eksempler på problemløsning i natur/teknologi og fysik/kemi.

Beskrivelse

Micro:bitten er et lille stykke måleudstyr som indeholder flere sensorer som er oplagte at bruge til problemløsning. Hvor hurtigt kan en LEGO bil fx køre ned ad en rampe? Hvor hårdt kan du kaste en bold? hvordan kan du bruge en micro:bit som vaterpas og hvordan kan du lave en slikalarm så din lillesøster ikke stjæler dit slik?

 

Det er kun nogle få eksempler på brugen af micro:bit til problemløsning. Du kommer til at arbejde med forskellige sensorer fx lyssensor, accelerometer, kompas, magnetsensor, temperatursensor og hjemmelavede kontakter af allufolie. Oplev hvor nemt man kan bruge micro:bitten til problemløsning uden andet end et par micro:bitter og lidt simpelt tilbehør.

Materialer

2 micro:bit med batterier, en computer med mulighed for at bruge MakeCode (https://makecode.microbit.org ), allufolie og et par køleskabsmagneter.

 

Workshop 8: Naturfag udskoling: Kom i gang med dataopsamling i Micro:bit

 

Fag:

Naturfag

Titel

Kom i gang med dataopsamling i Micro:bit

Konsulenter

Søren Søndergaard Thisted (VIA), Anne Marie Kirkeby (VIA)

Målgruppe

Workshoppen er rettet imod naturfagslærerne i udskolingen. Det er ikke nødvendigt at have forudgående erfaringer med brugen af Micro:bit.

Beskrivelse

Dine elever har på mellemtrinnet arbejdet med Micro:bit, og du får nu selv mulighed for at få erfaringer med brugen af Micro:bit til dataopsamling i naturfagene. Du kommer igennem en trin-for-trin workshop med masser af hands-on aktiviteter, der sætter dig i stand til at inkorporere teknologien i din naturfagsundervisning.

Du skal bruge Micro:bit og eventuelt også Enviro:bit.

 

Workshop 9: Matematik - Kasino og programmering

 

Fag:

Matematik

Titel

Kasino og programmering

Konsulenter

Ture Reimer-Mattesen (UCL), Bo Teglskov Kristensen(UCL)

Målgruppe

Mellemtrin/udskoling. Workshoppen udspringer af et afprøvet forløb på 4.klassetrin, men kan uden problemer differentieres til ældste trin.

Beskrivelse

Design og programmer digitale kasinospil i Scratch - det er mindre kompliceret end du måske tror! På workshoppen guides du gennem programmering af 4 spiltyper: lykkehjul, kortspil, terningespil og enarmet tyveknægt. Spillene trækker på kompetenceområder for kombinatorik og sandssynlighed og designes så de er motiverende at spille, samtidig med at kasinoet skal skabe overskud. I undervisningen kan forløbet munde ud i en kasinodag, hvor andre kommer og spiller (mellemtrin) eller spillene kan indgå i et 100% online kasino, der selv udbetaler gevinst og lokker med velkomstbonus (udskoling).   

 

Workshop 10: Matematik indskoling: Sprog, matematik og programmering

 

Fag:

Matematik

Titel

Sprog, matematik og programmering

Konsulenter

Kirsten Søs Spahn (KP)  og Tom Stub Christiansen (Absalon)

Målgruppe

 

Indskoling (inklusive børnehaveklasse)
Nybegynder ift. programmering ogteknologiforståelse

Beskrivelse

I workshoppen fokuserer vi på programmering, samarbejde og sproglig udvikling. Vi giver eksempler på, hvordan teknologier kan anvendes med fokus på logik og matematiske begreber og samtidig bidrage til samarbejdet i elevgrupper. 

Indhold:

  • Med udgangspunkt i programmering vil bl.a. de retningsbestemte begreber/forholdsord blive anvendt

  • Det er ikke forkert at begå fejl - det er derimod vejen til læring

  • Hvordan kan jeg forklare, hvor robotten skal gå/køre hen? 

Deltagerne skal have adgang til

BeeBot/BlueBot, iPad, PC eller Chromebook, kridt (og et område, hvor de må tegne med kridt på gulvet), A1 eller A2 papir-ark og tusser.

Evt. Kubo-robotter. Robotter kan lånes i CFU

 

Workshop 11: Matematik mellemtrin og udskoling: Geometri og programmering

 

Fag:

Matematik

Titel

Geometri og programmering

Konsulenter

Kenneth Riis Poulsen (UCN) Nada Meri Pedersen (UC Syd)

Målgruppe

Mellemtrins- og udskolingslærere nybegyndere

Beskrivelse

I workshoppen kombinerer vi arbejdet med geometri og geometriske egenskaber på den den ene side og programmering og algoritmer på den anden side. Således prøver vi på at give et bud på, hvordan man kan bruge teknologier til at kvalificere elevernes arbejde med geometriske egenskaber og sammenhænge. I denne forbindelse vil vi gerne arbejde med Scratch, Turtle og GeoGebra - alle er online versioner. 

Kursisterne skal have med 

Papir, blyant, mobiltelefon med kamera, en pc eller Chromebook.

 

Workshop 12: Teknologiforståelse mellemtrin og udskoling: Lav mobilapps med dine elever

 

Titel

Lav mobilapps med dine elever

Konsulenter/workshopholdere

v. Eva Petropouleas (CFU Absalon) og Ian Rubeck Stenz (CFU Nord)

Målgruppe

Workshoppen retter sig mod lærere og pædagoger på mellemtrin/udskoling. 

Workshoppen relaterer sig til teknologiforståelse som fag, men AppLab er også et effektivt værktøj at kende, hvis du vil arbejde med teknologiforståelse i fag

Beskrivelse

AppLab er et programmeringsværktøj, der gør det nemt at designe og programmere simple apps, enten ved hjælp af blokprogrammering eller direkte i JavaScript.
Når eleverne arbejder med skitser og papirsprototyper i designprocessen, lærer de faglige metoder til at gå fra idé til færdigt produkt. Derefter kan de i AppLab konstruere apps, som virker på deres telefoner bagefter. 

På workshoppen får du en grundlæggende introduktion til programmet. Derefter gennemgår du selv en lille designproces. Vi afslutter med didaktiske refleksioner og links til forskellige ressourcer, som du kan bruge efterfølgende med dine elever.

Materialer til brug

  • Computer

  • Papir og tegne-/skriveredskaber

 

Workshop 13: Teknologiforståelse indskoling: Computationel tankegang for de yngste

 

Fag:

Teknologiforståelse

Titel

Computationel tankegang for de yngste

Konsulenter/workshopholdere

Peter Bak-Jensen (VIA CFU) og Stefan Mortensen (VIA CFU)

Målgruppe

Workshoppen er rettet mod indskolingen og de yngste på mellemtrinnet. Du behøver ikke have kendskab til blokprogrammering/kodning for at deltage.

Beskrivelse

I løbet af workshoppen, vil du blive introduceret til kompetencebegrebet computationel tankegang, og hvordan man kan arbejde med begrebet i indskolingen. Du vil blive præsenteret for flere værktøjer og fysiske materialer, som med stor fordel kan bruges i undervisningen. Flere af eksemplerne vil foregå uden brug af computer og kan være eksempler på, hvordan bevægelse kan inddrages i arbejdet med teknologiforståelse.

Følgende materialer kan blive introduceret på workshoppen: Lets go Code, BeeBot, micro:bit, Scrathjr m.fl.

Materialer til brug

Papir og blyant

 

Workshop 14: Teknologiforståelse indskoling: Computerspil

 

Titel

Teknologiforståelse som fag i indskolingen

Konsulenter/workshopholdere

Martin Thun Klausen (CFU KP) og Mads Brink Müller (CFU KP)

Målgruppe

Indskoling og mellemtrin

Beskrivelse

Vi tager udgangspunkt i forløbet “COMPUTERSPIL – HVEM SPILLER VI FOR?” udviklet til teknologiforståelse som fag i 2. klasse.

I workshoppen vil vi arbejde med analyse, kodning og afkodning af computerspil. Vi vil arbejde skabende med computerspils algoritmer/programmering, og i fællesskaber breake, remake og make små computerspil-koder gennem legende og eksperimenterende aktiviteter med blokprogrammering og designe platformspil. Arbejdet har fokus på computationel tankegang, idegenerering, strukturering og algoritmisk tænkning.

Prototypen er designet til at vare 40 lektioner! - Vi vil forsøge at komme omkring det vigtigste i løbet af de to timer denne workshop varer.

Materialer til brug

Computer

 

Workshop 15: Teknologiforståelse udskoling: Fra tilfældighed til mønstre

 

Titel

Teknologiforståelse som fag i udskolingen

Konsulenter/workshopholdere

Malte von Sehested (CFU KP) og Martin Exner (CFU KP)

Målgruppe

Mellemtrin og udskoling

Beskrivelse

Med udgangspunkt i prototypen “Fra tilfældighed til mønstre”, der er udviklet til teknologiforståelse som fag i 8. klasse, arbejdes med fagets begreber og metoder.


I workshoppen vil vi arbejde med at udvikle et computerprogram der kan spille sten-saks-papir og gennem iterationer forbedre programmet så det kan spille på baggrund af indsamlet data. Vi arbejder primært i Scratch og med use-modify-create som udgangspunkt for tilgangen til programmering. Arbejdet har fokus på computational tankegang, algoritmisk tænkning, dataindsamling og teknologisk handleevne.


Prototypen dækker 40 lektioners arbejde i klassen. I workshoppen laver vi dyk ned i centrale dele af forløbet og afprøver mindre dele.Materialer til brug

Computer

 

Workshop 16: Teknologiforståelse mellemtrin: Ud at køre med de skøre robotbiler. Programmer micro:bitten til at styre RobitSmartCar.

 

Fag:

Teknologiforståelse

Titel

Ud at køre med de skøre robotbiler. Programmer micro:bitten til at styre RobitSmartCar. 

Konsulenter/workshopholdere

Finn Faurbye (UCSYD), Chris Mienert (UCSYD), Erik Føste (UCSYD) 

Målgruppe

Undervisere på 5. - 8. klasse 

Man skal være bekendt med Micro:bit og makecode 

Beskrivelse

Med udgangspunkt i en robotbil (Robit Smart car), der kan styres med en micro:bit kigger vi på 10 eksemplariske opgaver/udfordringer der kan løses i et klasserum.  

 

På workshoppen præsenterer vi dig for RobitSmartCar og de input og outputenheder den er født med.  

 

Selvom du ikke har en RobitSmartCar til rådighed kan du stadig være med. Undervejs i workshoppen sender du koder til os som vi afprøver live. 

Materialer til brug

https://makecode.microbit.org/  

 

Workshop 17: Ledelse: Forandringsledelse - når overskriften hedder Teknologiforståelse

 

Titel

Forandringsledelse - når overskriften hedder Teknologiforståelse 

Konsulenter/ workshopholdere

Jette Aabo Frydendahl (KP) og Peter Søgaard (VIA)

Målgruppe 

Workshoppen henvender sig til skoleledelser, men den vil også være relevant for kommunale konsulenter.

Beskrivelse

En dimension, et nyt fag, en ny faglighed som Teknologiforståelse stiller store krav til forandringsledelse.

Derfor tager vi fat på den vigtige opgave, der ligger i at arbejde med meningsskabelse blandt medarbejdere. Hvordan bliver man skarp på sit WHY, - hvad er det for et WHY du skal hjem og koble medarbejdere på?/engagere medarbejderne i?Workshoppen bygges op som en designproces med rum til analyse af udfordringer og muligheder, undersøgelse, ideudvikling, præsentation af prototype og feedback. Der vil være rig mulighed for videndeling og etablering af netværk undervejs.

Materialer til brug

Computer/Tablet

 


Tilmeld dig online netværksdag d. 2. december 2020 kl. 12.00-16.00

;